รูปแบบการให้บริการการจัดส่งพัสดุแช่แข็ง-แช่เย็น 物流服务

รูปแบบการให้บริการการจัดส่งพัสดุแช่แข็ง-แช่เย็น 物流服务

Tuesday, Oct 3, 2023 0 comment(s)

รูปแบบการให้บริการการจัดส่งพัสดุแช่แข็ง-แช่เย็น


ระบบควบคุมอุณหภูมิ 2 แบบ ที่สามารถช่วยเก็บรักษาความสดและรสชาติให้กับสินค้าของคุณ

1. บริการส่งสินค้าแช่เย็น >> ระบบควบคุมอุณหภูมิที่รักษาความเย็นได้ที่ 0-8 องศาเซลเซียส

2. บริการส่งสินค้าแช่แข็ง >> ระบบควบคุมอุณหภูมิที่รักษาความเย็นได้ต่ำกว่า -15 องศาเซลเซียส


服务模式

控制系统2种温度有助于保持产品的新鲜度和风味

1.冷藏送货服务>> 保持凉爽的温度控制系统 在 0-8 摄氏度

2. 冷冻派送服务>> 保持凉爽的温度控制系统可以低于-15摄氏度

2个标签的图片 

0-8度冷藏品

如果发现包裹有异常,收到包裹后请在3-5小时内联系我们。小心轻放


冷冻货物

温度低于15度

如果发现包裹有异常,收到包裹后请在3-5小时内联系我们。小心轻放


เงื่อนไข การจัดส่ง พัสดุแบบควบคุมอุณหภูมิ COOL TA-Q-BIN

1.COOL TA-Q-BIN ให้บริการในจังหวัดที่ระบุในรูปแผนที่ด้านล่างเท่านั้น

2.ตารางนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

3.พัสดุที่ให้บริการไม่เกิน 120 เซนติเมตร และมีน้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม / กล่อง

4.ฟรีค่าบริการเข้ารับพัสดุ และต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน 1 วันภายในเวลา 17.00 น. ในการเข้ารับงานทุกครั้ง (การเข้ารับพัสดุ เฉพาะ จันทร์-ศุกร์)

5.บริการส่งพัสดุฟรีอีก 1 ครั้ง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน

6.สินค้าต้องถูกบรรจุอยู่ในกล่องพัสดุ

7.คุ้มครอง กรณีพัสดุเสียหายหรือสูญหาย สูงสุดถึง 3,000 บาท เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

8.สินค้าต้องถูกปรับให้อยู่ในอุณหภูมิความเย็นที่เหมาะสมก่อนนำมาส่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


运输条件 COOL TA-Q-BIN 温控包裹

1. COOL TA-Q-BIN仅在以下地图中列出的省份可用。

2、本表自2021年2月1日起执行。

3. 包裹不超过120厘米,重量不超过25公斤/箱。

4. 免费接收包裹并且必须在 17:00 之前提前 1 天通知。 (仅周一至周五取件)

5. 3天内多一项免费包裹派送服务。

6. 产品必须包装在包裹箱中。

7. 包裹损坏或丢失的承保范围,最高 3,000 泰铢,条件由公司指定。

8、产品在发货前必须调整到合适的冷却温度。详情如下。CHILLED & FROZEN PARCEL DELIVERY SERVICE冷藏及冷冻包裹递送服务

ราคาค่าบริการสำหรับ COOL

หมายเหตุ :

*ราคาที่ระบุเป็นราคาสำหรับการส่งในอำเภอเมืองเท่านั้น

**ฟรี…ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับส่งต่างอำเภอ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง (ต่างอำเภอ = เขตพื้นที่อื่นนอกเหนือจากอำเภอเมือง)


*所列价格仅适用于市区内送货。

**免费……额外服务费发送到不同的地区,直到宣布更改。

 (不同地区 = 其他地区以外除了市内地区内)

Leave Your Comment